АКРЕДИТАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Категорія: Без категории
Опубліковано: Середа, 18 січня 2012, 12:54
Перегляди: 20417

Національна система забезпечення якості реалізується через механізми ліцензування та акредитації.

Освітня діяльність в Україні здійснюється вищими навчальними закладами на підставі ліцензій. Обов'язковою умовою видачі ліцензії є відповідність нормативам, що встановлюються Міністерством освіти і науки України.

Заклад вищої освіти має право видавати документ про вищу освіту державного зразка тільки з акредитованого напряму (спеціальності). Напрям (спеціальність) вважається акредитованим, якщо рівень підготовки за цим напрямом (за спеціальністю) відповідає державним вимогам.

Органи, що уповноважені здійснювати контроль за забезпеченням якості вищої освіти в Україні, такі: Міністерство освіти і науки України (МОН), Державна акредитаційна комісія (ДАК), Державна інспекція навчальних закладів, Вища атестаційна комісія (ВАК).

Заклади вищої освіти, що мають ліцензії, вносяться до Державного реєстру закладів вищої освіти.

Рівні акредитації закладів вищої освіти: