header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

Головна

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Національний інформаційний центр академічної мобільності створений у 2011 році постановою Кабінету Міністрів № 924 від 31 серпня 2011 року. Функції Національного центру академічної мобільності покладені на державне підприємство «Інформаційно-іміджевий центр», що належить до галузі управління Міністерства освіти і науки України.

Основні завдання Центру:

  • забезпечення вільного доступу зацікавлених органів та держав-учасниць Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні до інформації про особливості інтеграції національної системи освіти до європейського освітнього простору;
  • надання громадянам та зацікавленим органам інформації та роз’яснень з питань академічної мобільності та визнання документів про освіту;
  • проведення перевірки автентичності документів про освіту, виданих закладами освіти України та інших держав;
  • організація експертизи зі встановлення еквівалентності кваліфікацій, присвоєних згідно з документами про освіту, що видані навчальними закладами іноземних держав;
  • участь у підготовці проектів дво- та/або багатосторонніх міжурядових угод з питань визнання кваліфікацій;
  • здійснення заходів щодо пропагування освітніх послуг, які надаються українськими навчальними закладами, на іноземному ринку, зокрема спрямованих на залучення громадян іноземних держав до здобуття вищої освіти в Україні;
  • участь у виконанні міжнародних програм академічного обміну учнями, студентами та аспірантами;
  • організаційне забезпечення навчання, стажування або підвищення кваліфікації громадян України у закладах освіти інших держав.

Окрім цього, Центр від імені України забезпечує діяльність в рамках функціонування міжнародної мережі європейських національних інформаційних центрів з академічного визнання та мобільності (далі – інформаційна мережа), зокрема:

  • надає за принципом «єдиного вікна» інформацію про національне законодавство у сфері освіти, порядок присвоєння кваліфікацій, акредитаційний статус українських закладів освіти, ліцензування освітніх послуг, видачу документів про освіту та підтвердження їх автентичності;
  • здійснює оперативний обмін даними в рамках інформаційної мережі для забезпечення ефективного функціонування механізму визнання документів про освіту, виданих в Україні та інших державах-учасницях Конвенції;
  • бере участь в інформаційних та дослідницьких програмах, семінарах та інших заходах в рамках функціонування інформаційної мережі, впровадження новітніх стандартів академічної мобільності, що розробляються державами-учасницями Конвенціями.

На цьому сайті зібрано інформацію про систему освіти в Україні: її структуру, систему оцінювання, ліцензування та акредитацію ЗВО, нормативні документи в освітній галузі. Також ви маєте змогу ознайомитися з реєстром закладів освіти України та зразками українських документів про освіту різних часів.

Будемо раді відповісти на будь-які ваші запитання про систему освіти в Україні.